top of page

พฤ. 09 มี.ค.

|

สถานที่ตั้งจะแจ้งภายหลัง

การประชุมผู้ปกครองและครูช่วงบ่ายและเย็นสำหรับโรงเรียนประถมและศูนย์เตรียมอนุบาล

นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้เลิกก่อนเวลาสามชั่วโมง

การประชุมผู้ปกครองและครูช่วงบ่ายและเย็นสำหรับโรงเรียนประถมและศูนย์เตรียมอนุบาล
การประชุมผู้ปกครองและครูช่วงบ่ายและเย็นสำหรับโรงเรียนประถมและศูนย์เตรียมอนุบาล

เวลาและสถานที่

09 มี.ค. 2566 08:00

สถานที่ตั้งจะแจ้งภายหลัง

เกี่ยวกับอีเวนท์

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page