top of page

พ. 19 เม.ย.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (เมษายน)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (เมษายน)
การประชุม PA (เมษายน)

เวลาและสถานที่

19 เม.ย. 2566 10:00 – 11:00 GMT-4

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ​

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page