top of page

พ. 19 ม.ค.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (มกราคม)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (มกราคม)
การประชุม PA (มกราคม)

Time & Location

19 ม.ค. 2565 10:00 GMT-5

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

About the Event

วิทยากรรับเชิญ: Jenny An ผู้ดูแลระบบบริการ ELL สำนักงานเขตเลือกตั้ง Queens North NYCDOE

งานนำเสนอเรื่อง: "24Q102 Bilingual Program" - เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรสองภาษาภาษาจีนกลาง

Share This Event

bottom of page