top of page

พ. 21 มิ.ย.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (มิ.ย.)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ

เปิดรับลงทะเบียนวันที่ 07 มิ.ย. 08:00 GMT-4

การประชุม PA (มิ.ย.)

Time & Location

วันที่ว่างล่าสุด

21 มิ.ย. 10:00 – 11:00 GMT-4

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

About the Event

ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ​

Share This Event

bottom of page