top of page

พ. 17 พ.ย.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (พฤศจิกายน)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (พฤศจิกายน)
การประชุม PA (พฤศจิกายน)

เวลาและสถานที่

17 พ.ย. 2564 10:00 GMT-5

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

วิดีโอทักทายจาก NYC Public Advocate Jumaane Williams (การทำความสะอาดชุมชน)

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page