top of page

พ. 17 พ.ย.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (พฤศจิกายน)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (พฤศจิกายน)
การประชุม PA (พฤศจิกายน)

Time & Location

17 พ.ย. 2564 10:00 GMT-5

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

About the Event

วิดีโอทักทายจาก NYC Public Advocate Jumaane Williams (การทำความสะอาดชุมชน)

Share This Event

bottom of page