top of page

รายงานการประชุม ป.ป.ช

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นทุกเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมิถุนายน ในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดตามกฎหมายหรือวันหยุดทางศาสนา หรือหากโรงเรียนปิดเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในกรณีนี้ให้จัดการประชุมในวันที่ วันพุธถัดไปหรือก่อนหน้าตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ​ ​

 

ผู้ปกครองทุกคนของเด็ก รวมถึงพ่อแม่เลี้ยง ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย พ่อแม่อุปถัมภ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพ่อแม่ เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติของสมาคมผู้ปกครอง ​

คลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูรายงานการประชุมในรูปแบบ PDF

bottom of page