top of page

รายงานการประชุม ป.ป.ช

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่าน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นทุกเดือนตั้งแต่เดือนกันยายนถึงมิถุนายน ในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่วันดังกล่าวตรงกับวันหยุดตามกฎหมายหรือวันหยุดทางศาสนา หรือหากโรงเรียนปิดเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ในกรณีนี้ให้จัดการประชุมในวันที่ วันพุธถัดไปหรือก่อนหน้าตามที่คณะกรรมการบริหารกำหนด ​ ​

 

ผู้ปกครองทุกคนของเด็ก รวมถึงพ่อแม่เลี้ยง ผู้ปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งตามกฎหมาย พ่อแม่อุปถัมภ์ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพ่อแม่ เป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติของสมาคมผู้ปกครอง ​

คลิกไฮเปอร์ลิงก์เพื่อดูรายงานการประชุมในรูปแบบ PDF

18

October 2023

 • Agenda

 • Minutes

15

November 2023

 • Agenda

 • Minutes

20

December 2023

 • Agenda

 • Minutes

17

January 2024

 • Agenda

 • Minutes

14

February 2024*

 • Agenda

 • Minutes

20

March 2024

 • Agenda

 • Minutes

17

April 2024

 • Agenda

 • Minutes

15

May 2024

 • Agenda

 • Minutes

12

June 2024 & 2024-25 Elections*

 • Agenda

 • Minutes

bottom of page