top of page

พ. 15 ธ.ค.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (ธันวาคม)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (ธันวาคม)
การประชุม PA (ธันวาคม)

เวลาและสถานที่

15 ธ.ค. 2564 09:30 GMT-5

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

09.30 น. - ศาลากลางจังหวัดปลอดภัย

10:00 น. - ประชุม PA

วิทยากร: Rachel Kruchten, MHPWQ (ผู้ให้บริการด้านสุขภาพจิตของ Western Queens) 

การนำเสนอ: Triple P Workshop (หลักสูตรการเลี้ยงลูกเชิงบวก)

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page