top of page

พ. 21 ธ.ค.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (ธันวาคม)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (ธันวาคม)
การประชุม PA (ธันวาคม)

Time & Location

21 ธ.ค. 2565 10:00 – 11:00 GMT-5

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

About the Event

ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ​

Share This Event

bottom of page