top of page

พ. 16 ก.พ.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (กุมภาพันธ์)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (กุมภาพันธ์)
การประชุม PA (กุมภาพันธ์)

Time & Location

16 ก.พ. 2565 10:00 GMT-5

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

About the Event

วิทยากรรับเชิญ: Maria Cruz, NYC DOT Safety Educator 

งานนำเสนอ: การศึกษาความปลอดภัยและการประชุมเชิงปฏิบัติการความปลอดภัยการจราจรภายนอก

Share This Event

bottom of page