top of page

พ. 14 มิ.ย.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (มิ.ย.)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (มิ.ย.)
การประชุม PA (มิ.ย.)

Time & Location

14 มิ.ย. 2566 10:00 – 11:00 GMT-4

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

About the Event

ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ​

Share This Event

bottom of page