top of page

พ. 16 พ.ย.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

การประชุม PA (พฤศจิกายน)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
การประชุม PA (พฤศจิกายน)
การประชุม PA (พฤศจิกายน)

เวลาและสถานที่

16 พ.ย. 2565 10:00 – 11:00 GMT-5

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ​

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page