top of page

พ. 19 ต.ค.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

ประชุม PA (ตุลาคม)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
ประชุม PA (ตุลาคม)
ประชุม PA (ตุลาคม)

เวลาและสถานที่

19 ต.ค. 2565 10:00 – 11:00 GMT-4

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

เกี่ยวกับอีเวนท์

ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ​

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page