top of page

พ. 19 ต.ค.

|

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

ประชุม PA (ตุลาคม)

การประชุมสมาชิกสามัญ

ปิดการลงทะเบียน
ดูกิจกรรมอื่นๆ
ประชุม PA (ตุลาคม)
ประชุม PA (ตุลาคม)

Time & Location

19 ต.ค. 2565 10:00 – 11:00 GMT-4

กรุณาลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์ Zoom

About the Event

ยินดีต้อนรับพ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายทุกคน! การประชุมสมาชิกสามัญจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 3 ของเดือน เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ​

Share This Event

bottom of page