top of page

จ. 09 พ.ค.

|

กิจกรรมออนไลน์

ชื่อเรื่อง I PAC workshop: Cyberbullying (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อเรื่อง I PAC workshop: Cyberbullying (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเรื่อง I PAC workshop: Cyberbullying (ภาษาอังกฤษ)

เวลาและสถานที่

09 พ.ค. 2565 18:00 – 19:00 GMT-4

กิจกรรมออนไลน์

เกี่ยวกับอีเวนท์

  • 05/09/22   การกลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ (ภาษาอังกฤษ)
  • 05/11/22 การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต (ภาษาสเปน)
  • 05/13/22 การกลั่นแกล้งบนอินเทอร์เน็ต (จีน)

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page