top of page

พฤ. 07 เม.ย.

|

กิจกรรมออนไลน์

ชื่อเรื่อง I PAC workshop: Supporting Immigrant Family (ชาวจีน)

ชื่อเรื่อง I PAC workshop: Supporting Immigrant Family (ชาวจีน)
ชื่อเรื่อง I PAC workshop: Supporting Immigrant Family (ชาวจีน)

เวลาและสถานที่

07 เม.ย. 2565 18:00 – 19:00

กิจกรรมออนไลน์

เกี่ยวกับอีเวนท์

  • 04/05/22 การช่วยเหลือครอบครัวผู้อพยพ (สเปน)
  • 04/07/22 ช่วยเหลือครอบครัวผู้อพยพ (จีน)

แชร์อีเวนท์นี้

bottom of page